Osvojite znanje, kako s pravilnim opazovanjem prepoznati sogovornikovo osebnost!

Poznavanje sporočil govorice telesa boste lahko unovčili tako na delovnem mestu kot tudi v osebnem življenju.

Posamični znaki govorice telesa so živi in spreminjajoči elementi, ki jih moramo poznati, da bi jih lahko povezovali v celoto, ki nam bo predstavila osebnost posameznika. Govorica telesa je sestavljena iz vrste znakov, te pa boste na delavnici razdelili in obravnavali v petih širših kategorijah. Največji uspeh v opazovanju boste dosegli, ko boste dodobra proučili lastno govorico telesa.

Če boste spoznali vsaj osnovne metode in tri zlata pravila, na katerih temelji opazovanje govorice telesa posameznika, si boste lahko zagotovili prednost in uspeh v različnih okoljih in situacijah, pa naj gre za opazovanje na osebnem ali poslovnem področju.

Prepoznavanje sporočil govorice telesa nam lahko prinese dragocene učinke na mnogih področjih:

  • Prvo srečanje: način pozdravljanja in nekatere druge podrobnosti obnašanja so za vzpostavitev želenega odnosa s poslovnimi partnerji.
  • V poslovnem okolju – kakšna je zaželjena in kakšna je nezaželjena govorica telesa? Vašo prepričljivost boste znali podpreti z ustrezno govorico telesa ter zmogli ustvarjati večje zaupanje sodelavcev (ton govorjenja, postavljanje v prostoru, govorica rok in pozicija stopal, vzpostavljanje stika z očmi itd.) Prednost v pogajanjih kot igri besed in govorice telesa. Uspešni pogajalci so tisti, ki so osredotočeni na cilj, imajo dobro samopodobo in znajo pozorno opazovati govorico telesa sogovornika, saj tako spregledamo njegovo taktiko. Ugotoviti ali je kdo preveč sproščen, kdo nas želi preslepiti, pomembnost vzravnane drže ob pogajanjih in umikanje rok pogledu, usmerjenost pogleda, prepoznavanje preigravanja misli, nagibanje telesa za pozicijo bokov ob sedenju in drugi znaki govorice telesa ob pogajanjih bodo naš izziv za učenje.
  • Ustrezna govorica telesa na poslovnih dogodkih: komunikacija z govorico telesa na strogo formalnih dogodkih se po koncu formalnega dela spremeni oziroma je drugačna, če gre za bolj sproščen poslovni dogodek. Vsekakor je prednost, če znate razbrati ali ljudem ugajate ali jih nemara celo osebno privlačite. Spoznali boste poudarke s telesom in stopali, kdo je zaželen in kdo ne, iskrenost mimike obraza, zrcalno posnemanje sogovornika, prepoznavanje odklonilnih znakov govorice telesa itd.
  • Priložnosti, ki zahtevajo podpisovanje, so nagrada za poznavalca govorice telesa, če pozna tudi nekaj osnov grafologije. Podpis je namreč zrcalo osebnosti – sporočilen je tako položaj roke pri podpisu kot tudi značilnosti podpisa samega (oblikovnost, lega podpisa glede na osnovni tekst, potek podpisa, velikost podpisa, čitljivost, stiliziranost in preslednost). Sklepamo lahko na samozavest, ambicioznost, kritičnost, prilagodljivost, samoiniciativnost, samodestruktivnost, preračunljivost podpisnika in podobno. Seveda ob tem opazujemo položaj roke in telesa.

Vse to in še več se lahko naučite na praktični delavnici, ki bo potekala 2. marca 2016. Točnejši program, opis predavateljice in druge potrebne informacije najdete tukaj.