Hitre zanimivosti

  Pogoji uporabe in varovanje osebnih podatkov

  SPLOŠNI POGOJI UPORABE

  S tem, ko uporabljate portal Caelle.com (v nadaljevanju »Portal«), prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na Portalu, se šteje, da ste Vi (v nadaljevanju »Uporabnik«) seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe Portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča Portal. Za uporabo Portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Portala, uporaba funkcij in storitev Portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz Portala.

  Vsebina splošnih pogojev uporabe tako predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in družbo Omisli.si d.o.o., Podjetniška ulica 16, 3210 Slovenske Konjice, Davčna št: 55899889, Matična številka: 3999700000, TRR: SI56 0510 0801 3313 048 (odprt pri Abanki) (v nadaljevanju »Omisli.si, d.o.o.«).

  Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, pa mora takoj prenehati z uporabo Portala.

  Omisli.si, d.o.o., si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na Portalu preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo Portala.

  Nekatere vsebine, objavljene na Portalu, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.

  Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo Portala pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

  OSEBNI PODATKI
  Uporabnik družbiOmisli.si, d.o.o., v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Omisli.si, d.o.o., od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovali v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, daOmisli.si, d.o.o. osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na, na Portalu objavljen, kontaktni naslov Omisli.si, d.o.o.

  V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, daOmisli.si, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

  VAROVANJE ZASEBNOSTI
  Omisli.si, d.o.o., se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahkoOmisli.si, d.o.o., njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Omisli.si, d.o.o.,  se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov boOmisli.si, d.o.o., varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe naše aplikacije. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo aplikacije ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost naših spletnih strani.

  V tej zvezi se uporablja prepoznava uporabljene mobilne terminalske opreme. Ta omogoča ponovno prepoznavo terminalske opreme ob naslednji uporabi aplikacije. To nam omogoča zgoraj opisano vrednotenje uporabe.

  Portal Caelle.com uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To družbi Omisli.si, d.o.o., omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do portala, vendar pa se v tem primeru uporabnik sprejema, da je možno, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij portala.

  Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletni portal:

  IME PIŠKOTKA POTREBNOST LASTNI/TUJI TRAJNI ali SEJNI NAMEN UPORABE
  _ga* za izboljšanje delovanja Google Inc. trajni Analitika uporabe
  __utm* za izboljšanje delovanja Google Inc. trajni Analitika uporabe
  lnl za izboljšanje delovanja LiveNetLife International d.o.o. eno leto Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi. Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
  cx_id oglaševanje .contentexchange.me dve leti od zadnjega obiska Zajem in obdelava podatkov za tržne raziskave, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu. Preberi več: https://si.contentexchange.me/

  Zadnjič posodobljeno: 9. 7. 2019

  S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago.

  Z uporabo te aplikacije izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe te aplikacije.

  UPORABA PORTALA
  Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.

  Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo Portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na Portalu ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.

  Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi Portala.

  Omisli.si, d.o.o., si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi Portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.

  V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko Omisli.si, d.o.o.,odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. Omisli.si, d.o.o., lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. Omisli.si, d.o.o.,se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. Omisli.si, d.o.o.,svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

  Uporabnik lahko registracijo na Portalu in prijavo izvede le za samega sebe. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji posredoval prave podatke in da ne bo opravil registracije ali prijave v imenu tretje osebe, brez njenega izrecnega pooblastila.

  Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev dostopnih na Portalu. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Geslo mora biti tako, da kar se da onemogoča, da bi ga lahko tretja oseba uganila, občasno pa ga je potrebno tudi zamenjati. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega uporabniškega imena in gesla, je odgovoren uporabnik.

  V primeru sporov bo Omisli.si, d.o.o., vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču.

  S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Omisli.si, d.o.o., pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.

  Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Omisli.si, d.o.o.,, med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Omisli.si, d.o.o.,, iz naslova razžalitve.

  E-NOVICE

  Z uporabo portala Caelle.com se strinjate s prejemanjem tedenskih e-novic Caelle. Novice bomo poslali vsem, ki nam bodo v katerikoli marketinški ali drugi akciji portala zaupali svoj e-mail.

  OMEJITEV ODGOVORNOSTI
  Omisli.si, d.o.o., ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na Portalu in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.

  Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je Portal z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen »kot je« brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo Portala. Omisli.si, d.o.o.,  si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na Portalu, prav tako si Omisli.si, d.o.o., pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Omisli.si, d.o.o., ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na Portalu. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na Portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Omisli.si, d.o.o.,.

  Omisli.si, d.o.o., prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek portala. V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi Omisli.si, d.o.o.,.

  Pred odločitvijo za udeležbo na prireditvah, ki jih objavljamo na portalu, preverite točnost podatkov pri navedenih kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.

  Omisli.si, d.o.o., ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

  PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
  Portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na Portalu, so last Omisli.si, d.o.o., in so predmet pravic intelektualne lastnine. Družba Omisli.si, d.o.o.,je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami in zgolj družba Omisli.si, d.o.o., je upravičena uporabljati navedene pravice intelektualne lastnine, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega Portala. Z dostopom do Portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino Portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev Portala zgolj na enem računalniku sočasno. Reproduciranje elementov na Portalu je dovoljeno zgolj v omejenem obsegu, če bi se to izkazalo za tehnično potrebno za prikazovanje vsebine in uporabo storitev dostopnih na Portalu. Uporabniki lahko prav tako za lastno uporabo, omejeno in zgolj na enem računalniku uporabljajo vsebine, ki so jih kupili prek servisa Omisli.si, d.o.o. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na Portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Omisli.si, d.o.o.

  POSREDOVANE VSEBINE
  Uporabnik, ki družbi Omisli.si, d.o.o., v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Omisli.si, d.o.o. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Omisli.si, d.o.o., niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.

  Uporabnik, ki Omisli.si, d.o.o., posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Omisli.si, d.o.o., prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Omisli.si, d.o.o., ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Omisli.si, d.o.o. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem uporabnik določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic.

  Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko Omisli.si, d.o.o., navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. Omisli.si, d.o.o., ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

  S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki družbi Omisli.si, d.o.o., posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje družbi Omisli.si, d.o.o., med drugim tudi izrecno:

  • Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in portalih družbe Omisli.si, d.o.o., (na spletni strani, ekranih, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah;
  • Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
  • Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne smejo spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.

  Uporabnik, ki družbi Omisli.si, d.o.o., posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Uporabnik se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe.

  Uporabnik, ki družbi Omisli.si, d.o.o., posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi splošnimi pogoji uporabe, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

  Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do Omisli.si, d.o.o.,, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki družbi Omisli.si, d.o.o., posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Omisli.si, d.o.o., zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe in da sme Omisli.si, d.o.o., v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da Omisli.si, d.o.o., ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilno pravno jamči, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Omisli.si, d.o.o., in druge uporabnike ali nosilce pravic in je dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Omisli.si, d.o.o., in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Omisli.si, d.o.o., in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Omisli.si, d.o.o., in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.

  Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki družbi Omisli.si, d.o.o., posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).

  O PIŠKOTKIH NA WWW.CAELLE.COM (1st in 3rd party Cookies)

  Kaj so piškotki?

  Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

  Zakaj so piškotki potrebni?

  Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

  Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

  Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.

  Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

  1. Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)
  Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
  _utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google LTD.
  _utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google LTD.
  _utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google LTD.
  _utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google LTD.
  lnl Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi. Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. eno leto LiveNetLife International d.o.o.
  lnlxs Generirani unikatni ID uporabnika in personalizirane nastavitve s podatki o uporabi. Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. eno leto LiveNetLife International d.o.o.
  2. Piškotki spletne strani www.Caelle.com
  Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
  fw3k2sitedisplay Browser detection 1dan Caelle.com
  fw3k2hznak Znak za horoskop 1leto Caelle.com
  fw3k2vgrad Lokacija za vreme 1leto Caelle.com

  Preden greš... ↓

  Bi brezplačno analizo osebnostnega tipa?

  ✅ Hitro izboljšaj odnose ✅ 100% deluje

  Poznaš svoj osebnostni tip?

  Kaj pa od partnerja ali otrok?
  ✅ Hitro izboljšaj odnose ✅ 100% deluje