Hitre zanimivosti
  ocena bralcev
  0 od 0

  V letu 2020 je bilo zabeleženih 2.7 milijona novo odkritih rakov, od tega jih je 1.3 milijona umrlo. Rak evropsko gospodarstvo letno stane več kot 200 milijard evrov, od tega polovico teh stroškov predstavljajo izdatki za zdravstvo.

   

  1Zgodnje odkrivanje, boljši dostop do zdravljenja in širjenje ozaveščenosti o raku so ključni za zmanjšanje smrtnosti zaradi te bolezni. Evropski načrt za boj proti raku je korak v pravo smer. Načrt vključuje presejanje, raziskave in podporo bolnikom kot tudi zmanjševanje neenakosti – vse skupaj pa lahko prinese pomembne izboljšave v oskrbi bolnikov s pljučnim rakom in drugimi vrstami raka ter poveča možnosti za preživetje bolnikov. Evropski načrt za boj proti raku torej predstavlja upanje za dosego teh ciljev, poudariti pa je potrebno, da je zdaj čas za ukrepanje, da bi se zagotovil preobrat v boju proti raku.

   

  Preprečiti je možno več kot 40 odstotkov raka

   Maida Talhami, namestnica podpredsednika za komunikacije pri farmacevtski družbi MSD, je na medijski konferenci pred današnjim Evropskim forumom za boj proti raku v Bruslju poudarila, da je v več kot 40 % primerov raka mogoče preprečiti. Zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje bi lahko bistveno zmanjšala umrljivost. Evropski načrt za premagovanje raka, ki je začel veljati leta 2021, se zelo osredotoča na dosego tega cilja.

   

  Alexander Roediger, vodja globalne politike na področju onkologije pri družbi MSD, je izpostavil pomen petega Evropskega foruma o raku, kjer se združijo tako strokovnjaki kot tudi politike, skupaj pa obravnavajo ključne vidike boja proti raku v Evropi. Roediger je opazil, kako se je Evropski forum za boj proti raku razvil v pomembno središče za razpravo o političnih vidikih boja proti raku v Evropi.

   

  Še vedno ostajajo razlike v diagnostiki in dostopu do zdravljenja

  2Cristian-Silviu Bușoi, predsednik odbora za raziskave in energetiko ter predsednik medskupine za boj proti raku v Evropskem parlamentu, je izpostavil pomen boja proti pljučnemu raku v okviru evropskega načrta za premagovanje raka. Poudaril je, da je pljučni rak ena najpogostejših in najbolj smrtonosnih oblik raka v Evropi, s preko pol milijona novih primerov vsako leto. Prav tako je precej besed namenil potrebi po povečanju ozaveščenosti o pljučnem raku, izboljšanju diagnostike in zagotovitvi enakopravnega dostopa do učinkovitega zdravljenja.

   

  Potrudimo se za zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka dojk

   Marzia Zambon, izvršna direktorica Europa Donna, je poudarila pomen ozaveščanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki ostaja ena najpogostejših oblik raka v Evropi. Europa Donna deluje na področju oblikovanja smernic za zdravljenje raka dojk in spodbujanja ozaveščenosti o tej bolezni.

  »Pomembno je, da se ženske redno udeležujejo programov za zgodnje odkrivanje raka dojk, saj lahko zgodnje odkrivanje bolezni pomembno izboljša možnosti za ozdravitev. Poleg tega je pomembno, da se zavedamo dejavnikov tveganja za nastanek raka dojk, kot so starost, družinska anamneza in hormonsko zdravljenje.« je dejala Zambonova.

   

  Neenakosti v preživetju, ki so nepravične in nepotrebne

  Thomas Hofmarcher, direktor raziskav pri Švedskem inštitutu za zdravstveno ekonomiko, je opozoril na pomembnost merjenja učinkovitosti in kakovosti oskrbe raka v Evropi. Prav tako opozarja, da so rezultati zdravljenja bolnikov z rakom v Evropi različni. V nekaterih državah so stopnje preživetja pri določenih vrstah raka bistveno višje kot v drugih državah. To povzroča neenakosti v preživetju, ki so nepravične in nepotrebne. Dotaknil se je tudi pomanjkanja aktualnih podatkov o stopnjah preživetja v Evropi. Zadnji podatki so namreč na voljo za obdobje od leta 2010 do 2014. Zaradi tega bolniki v nekaterih državah ne vedo, kakšne so njihove možnosti za preživetje ob diagnozi raka.

  Izpostavil je tudi velike razlike v dostopu do zdravil za zdravljenje raka med različnimi državami ter pomembnost določanja prednostnih nalog ter spremljanje učinkovitosti in kakovosti oskrbe raka. S tem lahko zagotovimo boljše izide za bolnike.

   

  Kaj je to zdravstvena pismenost?

  Kristine Sorensen, prvakinja na področju zdravstvene pismenosti, poudarja, da je zdravstvena pismenost ključna za premagovanje raka. Pismenost namreč ljudem pomaga razumeti, kako preprečiti, živeti z in zdraviti to bolezen. Poudarja potrebo po izboljšanju ozaveščenosti o zdravstveni pismenosti in njeni vključitvi v zdravstvene sisteme. Sorensensova opozarja, da se ljudje pogosto soočajo s težavami pri iskanju, razumevanju in uporabi informacij o zdravju. To lahko vodi do napačnih odločitev, ki lahko poslabšajo njihovo zdravje ali celo ogrozijo njihovo življenje.

  Zdravstvena pismenost je pomembna za vse, ne glede na to, ali so bolniki, negovalci, prijatelji ali sodelavci tistih, ki se soočajo z rakom. Ljudje, ki so zdravstveno pismeni, so bolje pripravljeni na izzive, ki jih prinaša rak.

   

  Novosti v boju proti pljučnemu raku

  Evropska komisija je objavila revidirano priporočilo Sveta o presejanju za raka, ki zdaj vključuje tudi presejanje za pljučnega raka. To je ključen korak za zgodnje odkrivanje bolezni in povečanje možnosti za uspešno zdravljenje, saj presejanje omogoča odkrivanje bolezni v zgodnji fazi, kar povečuje možnosti za uspešno zdravljenje.

  • Poleg presejanja pa Evropski načrt za boj proti raku vključuje tudi številne druge ukrepe, ki lahko pripomorejo k izboljšanju oskrbe bolnikov s pljučnim rakom. Med njimi so zmanjševanje neenakosti v dostopu do zdravstvene oskrbe, naložbe v raziskave in razvoj novih terapevtskih pristopov ter zagotavljanje podpore bolnikom in njihovim družinam.
  • Ena od ključnih pobud na forumu je poziv k ukrepanju za skupni boj proti pljučnemu raku in hitrejši dostop do diagnoze in zdravljenja po vsej EU.
  • Skupni pristop k boju proti raku, ki vključuje presejanje, zmanjševanje neenakosti, raziskave in podporo bolnikom, lahko prinese pomembne izboljšave v oskrbi bolnikov s pljučnim rakom in drugimi vrstami raka ter poveča možnosti za preživetje bolnikov. Evropski načrt za boj proti raku predstavlja upanje, da bo ta cilj dosežen, in zdaj je čas za ukrepanje, da se zagotovi preobrat v boju proti tej smrtonosni bolezni v Evropi.

   

  3Skupni pristop k boju proti raku, ki vključuje presejanje, zmanjševanje neenakosti, raziskave in podporo bolnikom, lahko prinese pomembne izboljšave v oskrbi bolnikov s pljučnim rakom in drugimi vrstami raka ter poveča možnosti za preživetje bolnikov. Evropski načrt za boj proti raku predstavlja upanje, da se bo ta cilj dosežen, in zdaj je čas za ukrepanje, da se zagotovi preobrat v boju proti tej smrtonosni bolezni v Evropi. O tem je bil pripravljen poziv Skupni boj proti pljučnemu raku – kako hiter dostop do diagnoze in zdravljenja rešuje življenja po vsej EU, ki združuje akademske kroge, medicinsko stroko, politične institucije in industrijo s ciljem izboljšanja možnosti zdravljenja, ozdravitve in daljšega preživetja bolnikov s pljučnim rakom.

  ocena bralcev
  0 od 0

  Preden greš... ↓

  Bi brezplačno analizo osebnostnega tipa?

  ✅ Hitro izboljšaj odnose ✅ 100% deluje

  Poznaš svoj osebnostni tip?

  Kaj pa od partnerja ali otrok?
  ✅ Hitro izboljšaj odnose ✅ 100% deluje