Numerološka napoved za mesec januar 2016

V tem mesecu, splošno gledano, nam je dana dodatna moč in energija, da lahko načrtujemo svojo prihodnost. Torej dana nam je možnost, da lahko gremo po drugi poti in si ustvarimo lepše življenje. Vibracije so u... Več...

Numerološka napoved za mesec december 2015

V tem mesecu, splošno gledano, se nahajamo v mesecu usode, ko na dogodke nimamo pravega vpliva. Iti moramo skozi določene usojene kode, zato je najbolje, da se prepustimo toku dogajanj. Če pri nečem trmasto vzt... Več...

Numerološka napoved za mesec november 2015

V tem mesecu, splošno gledano, nam je dana dodatna moč in energija, ki nam pri pravilni usmeritvi omogočata uresničiti zastavljene cilje oziroma želene spremembe. Dana nam je tudi borbenost in pogum, ki nam pov... Več...

Numerološka napoved za mesec oktober 2015

V tem mesecu, splošno gledano, nam je dana dodatna moč in upornost, ki nam omogočata, da lahko uspešno dokončamo stvari, ki jih želimo končati oziroma dokončno uresničiti. Dokončamo lahko tudi stvari, ki že tra... Več...

Numerološka napoved za mesec september 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bomo bolj sproščeni in umirjeni, saj bodo psihične obremenitve in težave, ki so nas spremljale v prejšnjem mesecu, začele odhajati iz našega življenja. Vibracije so zelo ugodne z... Več...

Numerološka napoved za mesec avgust 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bomo urejali stvari, ki smo jih ves čas dajali »na stran«. Sedaj nas bo življenje prisililo, da jih bomo uredili. Postali bomo bolj aktivnejši. Ker pa bomo vse urejali z zamudo in... Več...

Numerološka napoved za mesec julij 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bomo vse stvari urejali na harmoničen oziroma umirjen način, kar nam bo omogočilo uspeh na vseh življenjskih področjih. Reševati moramo začeti določene življenjske situacije. Izog... Več...

Numerološka napoved za mesec junij 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bomo v sebi občutili neko vrsto svobode, olajšanja in razbremenitve, saj bo težko obdobje oziroma mesec že za nami. Postali bomo bolj sigurni, prebudili in odprli se bomo in takra... Več...

Numerološka napoved za mesec maj 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bo prišlo do dodatnih naporov in bremen, zato se moramo dobro organizirati in angažirati. Najbolje je, da se okupiramo z delom, še posebej fizičnim, in da na tem področju vpeljuje... Več...

Numerološka napoved za mesec april 2015

V tem mesecu, splošno gledano, se prebujajo naša čustva, zato je dobro, da se prepustimo voditi srcu in občutkom. Povečana občutljivost nam bo omogočila, da bomo lažje zaznavali ljudi iz okolice. Vse bomo doživ... Več...