Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s projektom Moje delo.Moja pokojnina ozavešča o pomenu odločitev in vplivu nekaterih drugih okoliščin v poklicnem in zasebnem življenju na možnost uveljavitve pravice do pokojnine in višino pokojnine ter pomenu sprejemanja informiranih odločitev v času, ko smo delovno aktivni.
Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bosta zato med elektronskimi storitvami na voljo prenovljena storitev splošnega informativnega pokojninskega kalkulatorja ter povsem nova storitev osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja.
Elektronske storitve Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so varne in preproste za uporabo, hitre in brezplačne. Do njih lahko dostopate kadarkoli in v udobju svojega doma preverite pravilnost podatkov o obdobjih zavarovanja in plačah ter nadomestilih, ki so zbrani v informativni osebni evidenci.
Že v letošnjem letu pa bosta na voljo tudi prenovljen splošni informativni pokojninski kalkulator, s katerim bo mogoče informativni izračun pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in višine pokojnine izvajati na podlagi splošnih, ročno vnesenih podatkov. Storitev bo mogoče uporabljati brez registracije v informacijski sistem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Popolnoma nova pa bo elektronska storitev osebni informativni pokojninski kalkulator, ki bo zavarovankam in zavarovancem omogočala pridobitev informativnega izračuna datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in predvidene višine pokojnine na podlagi njihovih osebnih podatkov, zbranih v matični evidenci zavarovancev, glede na dejansko dopolnjeno dobo in izračunano pokojninsko osnovo. Do storitve bo mogoče dostopati z uporabo portala Moj eZPIZ. Za uporabo storitve bo treba opraviti postopek registracije v informacijskem sistemu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z izbranim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s projektom Moje delo.Moja pokojnina ozavešča o pomenu odločitev in vplivu nekaterih drugih okoliščin v poklicnem in zasebnem življenju na možnost uveljavitve pravice do pokojnine in višino pokojnine ter pomenu sprejemanja informiranih odločitev v času, ko smo delovno aktivni.
Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bosta zato med elektronskimi storitvami na voljo prenovljena storitev splošnega informativnega pokojninskega kalkulatorja ter povsem nova storitev osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja.
Elektronske storitve Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so varne in preproste za uporabo, hitre in brezplačne. Do njih lahko dostopate kadarkoli in v udobju svojega doma preverite pravilnost podatkov o obdobjih zavarovanja in plačah ter nadomestilih, ki so zbrani v informativni osebni evidenci.
Že v letošnjem letu pa bosta na voljo tudi prenovljen splošni informativni pokojninski kalkulator, s katerim bo mogoče informativni izračun pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in višine pokojnine izvajati na podlagi splošnih, ročno vnesenih podatkov. Storitev bo mogoče uporabljati brez registracije v informacijski sistem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Popolnoma nova pa bo elektronska storitev osebni informativni pokojninski kalkulator, ki bo zavarovankam in zavarovancem omogočala pridobitev informativnega izračuna datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in predvidene višine pokojnine na podlagi njihovih osebnih podatkov, zbranih v matični evidenci zavarovancev, glede na dejansko dopolnjeno dobo in izračunano pokojninsko osnovo. Do storitve bo mogoče dostopati z uporabo portala Moj eZPIZ. Za uporabo storitve bo treba opraviti postopek registracije v informacijskem sistemu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z izbranim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Storitvi bosta na spletnem portalu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na voljo junija 2021.
Več informacij o slovenskem sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pridobite na:
http://www.zpiz.si/

Več informacij o projektu Moje delo.Moja pokojnina je na voljo na:

https://mojedelo-mojapokojnina.si/

#PomisliNaJutriProjekt Moje delo.Moja pokojnina sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 – 2020).