Znano dejstvo je, da ženske uspešno združujejo več življenjskih področij: kariero, službo, družino, prijateljstvo, ljubezen … Že skozi celotno zgodovino so bile primorane odigrati več družbenih vlog hkrati, od materinstva, ljubečih mamic in soprog, uspešno vodenje gospodinjstva, skrb za družinske sorodnike. Kajti ženske imajo prirojen izrazit socialni čut, zraven tega imajo še dobro razvito notranjo intuicijo in visok prag bolečine. To so nadvse pozitivne preddispozicije za uspeh.

Ženske in uspeh

Vse več vodstvenih položajev svetu zavzemajo ženske, prav tako lahko opazimo vedno večji porast samostojni ženskih podjetnic. Raziskava Global Entrepreneurship Monitorja (GEM), v kateri je sodelovalo 67 držav, ja pokazala, da je bilo v svetu leta 2012 več kot 126 milijonov podjetnic tako v novo nastajajočih kot že v ustaljenih podjetjih. Slovenija se je glede deleža podjetnic med evropskimi državami uvrstila na zadnje mesto. Če ženske posedujejo vse potenciale primerne za uspeh –

le zakaj v Sloveniji ni tako?

Vodja projekta GEM za Slovenijo Miroslav Rebernik meni, da na splošno gledano vključenost žensk v podjetništvo zelo variira in je v Evropi, še posebej pa v Sloveniji, zelo skromna. Temeljni razlog za tovrstno stanje se morda skriva v dejstvu, da imajo ženske bistveno manjše samozaupanje v lastne podjetniške sposobnosti, s tem se tudi posledično bolj bojijo podjetniškega neuspeha kakor moški, pa čeprav v povprečju dosegajo vsaj enako, v mnogih primerih pa tudi višjo stopnjo izobrazbe in lepše ocene v času študija.

Ženske pa lahko prehitijo moške v poslu

Ženske, ki se podajo na samostojno karierno pot ali tiste, ki zasedejo vodilno delovno mesto, v mnogih primerih lahko prehitijo še tako uspešne moške. Še zlasti, če se delo nanaša na storitveni sektor, ki je usmerjen na potrošnika.

Ženske ni strah dejanj, ni jih strah prositi za pomoč

Ženske ni strah opraviti različnih dejanj, ni jih strah prositi za pomoč. Če stvari ne razumejo, se ne pretvarjajo, ampak brez zadržkov poiščejo nekoga, ki jim bo pomagal. So pripravljene priznati napako in jo tudi odkriti ter popraviti.

Ženske sodelujejo, se družijo, nenehno pogovarjajo

Bistvena lastnost žensk je, da rade klepetajo, so na tekočem z novostmi, aktualnim dogajanjem in predvsem dobro opazujejo. Niso v tolikšni meri agresivno tekmovalne kakor moški, zato med sabo lažje sodelujejo ali pa se vsaj uspešno pretvarjajo, da sodelujejo. Pri tem znajo ženske zelo dobro izkoristite novonastala poznanstva in morebitne ugodne veze.

Ženske so intuitivne

Vse več uspešnih podjetnikov se odloča na podlagi notranje intuicije. To je vsekakor sposobnost, ki je vsem že prirojena. Nekateri jo uspešno uporabljajo sebi v prid, drugi pa je še nimajo v tolikšni meri razvite. Na splošno pa za ženske velja, da imajo izredno razvit šesti čut, kar lahko predstavlja prednost pri sklepanju novih poslov ali pri načrtovanju novih podvigov. Pri planiranju so previdnejše in če je potrebno, preverijo sleherno informacijo.

Glede na to, da je v podjetništvu ogromno moških, ki so različni investitorji, si vas bodo – kot podjetnico – tudi prej zapomnili. To pa je lahko v svetu podjetništva velika prednost!