Diskriminacijo v prvi vrsti še vedno zaznamujejo rasa, etnična pripadnost, narodnost, jezik, kultura, … Največ sovraštva se še vedno opaža do tujcev, migrantov, pa tudi Romov, LGBTIQ+ oseb in invalidov. A projekt ZaVse/4ALL, ki so ga v četrtek, 13. junija, na vrtu Slovenske filantropije predstavili Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS (ZIZRS), Slovenska filantropija in Zavod VOZIM, verjame v vizijo družbe brez diskriminacije. Z video zgodbami in več kot 50 delavnicami po vsej Sloveniji, ki so že v teku, pomembno prispevajo k zmanjševanju tega problema pri nas.

Z današnjo novinarsko konferenco in predstavitvijo pozitivnih zgodb v družbo vključenih predstavnikov ranljivih skupin so se oddaljili od klasičnega diskurza, ki se po navadi pojavi ob besedi diskriminacija. In kot pove že sam naziv projekta ZaVse/4All – obrne ploščo in poda predstavnikom ranljivih skupin krila, da nas bodo naučili, da se vse da. S trudom, voljo in prizadevanjem ter aktivnim pristopom se da vključiti v družbo, saj jim je pomembno izobraževanje, sobivanje in pomoč. Le takšen način lahko pripelje do družbe brez diskriminacije.

A prvotno je zbrane presenetil uvodni nagovor le s kretanjem v slovenskem znakovnem jeziku. Prvič so se prav vsi zbrani znašli v dilemi, v kateri se po navadi znajdejo predstavniki ranljivih skupin – predvsem tujci, ki se z neznanjem jezika odpravijo na kakšen urad, kjer niso slišani.

Projekt ZaVse/4ALL, ki so ga sooblikovali v ZIZRS, Slovenski filharmoniji in Zavodu VOZIM, pomembno prispeva k reševanju problema enakih možnosti za vse, kar je izpostavljeno že s sloganom VKLJUČENOST in DOSTOPNOST za vse = PREDNOST in SPOŠTOVANJE za vse.

Uvodoma je Karl Destovnik, predsednik skupščine ZIZRS, predstavnik vodilnega partnerja projekta, o samem projektu povedal: »Projekt ZaVse/4ALL je namenjen zmanjševanju diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi. V okviru celostne kampanje projekta ZaVse/4ALL organiziramo različne dogodke, izobraževanja in delavnice po celi Sloveniji ter pripravljamo videospote, s pomočjo katerih bomo, predvsem nevladne organizacije in javne institucije, ozaveščali o tem, kako preprečevati diskriminacijo, o veljavni zakonodaji in o pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, dostopnosti do grajenega okolja in informacij ter spodbudami za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela. Za skupino invalidov bomo pripravili in izdali tudi tri priročnike za izboljšanje ozaveščenosti o možnostih zaposlovanja invalidov, tudi v nevladnih organizacijah.«

Z diskriminacijo se vsakodnevno srečujejo v Slovenski filantropiji, kjer se vsak dan tre tujcev, v vseh svojih enotah po Sloveniji pa pripravljajo odlične programe za socialno šibke in medgeneracijska druženja.

»V Slovenski filantropiji se pri vsakodnevnem delu z uporabniki srečujemo z diskriminatornimi praksami, ki so jim predstavniki različnih ranljivih skupin izpostavljeni,« začenja izvršna direktorica Tereza Novak, in nadaljuje: »Velikokrat smo se tudi mi spraševali, kako ukrepati, kam napotiti človeka, ki je žrtev diskriminacije, kdo je pristojen za ukrepanje. Prav zato smo se skupaj s partnerskima organizacijama odločili za sodelovanje v projektu Za Vse/4ALL. Naši cilji so informiranje nevladnih in drugih organizacij za prepoznavanje različnih oblik diskriminacije, možnosti za opolnomočenje diskriminiranih, analiza lastnih praks NVO in drugih organizacij ter seznanjanje z institucijami, ki v primeru diskriminacije lahko pomagajo. Na delavnicah, ki jih izvajamo po Sloveniji, dajemo poseben poudarek skupinam prebivalcev, ki jih nevladne organizacije ocenjujemo kot posebej ranljive in podvržene diskriminaciji, migranti, starejši, LGBT osebe, Romi in socialno šibki. Prepričani smo, da je to pot do družbe brez diskriminacije, k čemur bi s projektom radi prispevali

Prav siceršnje predstavitve ranljivih skupin so jih spodbudile k drugačnem pristopu. S predstavitvijo pozitivnih zgodb in aktivnosti vključenih predstavnikov ranljivih skupin, ki so s strani javnosti prevečkrat spregledane. Te so ključno sporočilo kampanje, ki jo je danes predstavil David Razboršek iz Zavoda VOZIM. Povedal je: »Začeli smo s celostnim projektom “ZaVse/4ALL”, ki verjame v “DRUŽBO BREZ DISKRIMINACIJE”. To je njegova vizija. Danes smo priča navdihujočim zgodbam posameznikov iz ranljivih skupin, ki so se razvile v pozitivno smer. Presegle so diskriminacijo, so navdih nam vsem in velik plus za družbo. Te in še zgodbe naših kolegov so tipičen prikaz slogana: Vključenost za vse je prednost za vse! V takšne zgodbe verjamemo in takšno družbo si želimo. Ali so vse zgodbe ranljivih skupin pozitivne in navdihujoče? Seveda ne. Ni vse tako rožnato. Tukaj pa se začne pravo delo in odgovornost vseh ključnih v družbi. S celotno kampanjo odpiramo dialog, pomagamo iskati rešitve, da se bomo bolje poslušali, slišali in ustvarili vključeno družbo s prednostmi za vse.«

Ključni predstavniki ranljivih skupin, med njimi Amin Grayaa, prosilec za azil iz Tunizije, Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov Dolenjske, ter Nino Batagelj, ki je svoje novo poslanstvo našel v paraplesu, so zbranim predstavili del svojega življenja in soočanja z diskriminacijo.

Bogdan Miklič je povedal: »Pred desetimi leti, še bolj pa ko sem bil otrok, sem se kot pripadnik Romske skupnosti zelo veliko soočal z diskriminacijo. Danes pa je situacija že precej drugačna, teh oblik diskriminacije je v slovenskem prostoru zaznati bistveno manj.«

Hkrati pa so se imeli zbrani možnost za kratek čas postaviti v kožo starostnika na izkustveni delavnici, kjer so spoznali, kaj s sabo prinese starost, ki je ena izmed delavnic, ki jih v okviru projekta že izvajajo po vsej Sloveniji in bodo v prihodnjih dneh izvajale še v Krškem (17.6.) in Postojni (21.6.) za sklop Dostopnost za vse = spoštovanje za vse s poudarkom na dostopnosti do grajenega okolja, informacij ter zaposlovanja invalidov ter v Ljubljani (18.6.) in Mariboru (19.6.) za sklop Vključenost za vse = prednost za vse z ranljivo skupino LGBTIQ+ osebami ter o zakonodaji, materialnih in procesnih pravicah.

S četrtkovo novinarsko konferenco so k diskriminaciji pristopili drugače, na svež način, in zavedanjem, da smo vsi soodgovorni, da ustvarimo pogoje za manj diskriminacije. A se moramo zavedati, da se s komunikacijskimi materiali delo vseh soodgovornih ne konča, pač pa šele začne. S kampanjo odpirajo dialog, kjer sploh lahko začnemo delati korake naprej kot skupnost. Res ni tako rožnato v večini primerov, a s tem se začne delo vseh vključenih v projekt, pa tudi vseh soodgovornih v družbi – ključnih organizacij, medijev, … Odprli so dialog, sedaj pa je potrebno začeti iskati rešitve, iti v realizacijo in predvsem, poslušati drug drugega.

 

Video zgodbe predstavnikov ranljivih skupin lahko najdete na spletni na YouTube kanalu Zavoda VOZIM, in sicer:

Navdih brez meja: https://www.youtube.com/watch?v=ZyJO3tvQdeo

Romske dobrote: https://www.youtube.com/watch?v=QqQVpOFMpAs

Foto: Jasna Rajnar Petrović, Slovenska filantropija