Numerološka napoved za mesec januar 2016

V tem mesecu, splošno gledano, nam je dana dodatna moč in energija, da lahko načrtujemo svojo prihodnost. Torej dana nam je možnost, da lahko gremo po drugi poti in si ustvarimo lepše življenje. Vibracije so u... Več...

Numerološka napoved za mesec november 2015

V tem mesecu, splošno gledano, nam je dana dodatna moč in energija, ki nam pri pravilni usmeritvi omogočata uresničiti zastavljene cilje oziroma želene spremembe. Dana nam je tudi borbenost in pogum, ki nam pov... Več...

Numerološka napoved za mesec oktober 2015

V tem mesecu, splošno gledano, nam je dana dodatna moč in upornost, ki nam omogočata, da lahko uspešno dokončamo stvari, ki jih želimo končati oziroma dokončno uresničiti. Dokončamo lahko tudi stvari, ki že tra... Več...

Numerološka napoved za mesec september 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bomo bolj sproščeni in umirjeni, saj bodo psihične obremenitve in težave, ki so nas spremljale v prejšnjem mesecu, začele odhajati iz našega življenja. Vibracije so zelo ugodne z... Več...

Numerološka napoved za mesec avgust 2015

V tem mesecu, splošno gledano, bomo urejali stvari, ki smo jih ves čas dajali »na stran«. Sedaj nas bo življenje prisililo, da jih bomo uredili. Postali bomo bolj aktivnejši. Ker pa bomo vse urejali z zamudo in... Več...