IZJAVA ZA JAVNOST

Pri Podjetniško trgovski zbornici pozdravljamo večino zavez v Programu za delo koalicije 2022 – 2026 (odslej tudi: Koalicijska pogodba – KP). Njegovo udejanjanje lahko pripelje Slovenijo med najnaprednejše države na področju digitalizacije, pametnih tehnologij in prehoda v zeleno družbo.

Podjetniško trgovska zbornica (v nadaljevanju PTZ) zastopa mikro, mala in srednja podjetja (odslej tudi MSP, podjetja…), ki v Sloveniji prestavljajo 98,7 odstotka vseh poslovnih subjektov in ustvarjajo okoli 70 % BDP-ja. Velikih poslovnih sistemov je v Sloveniji torej le 1,3 odstotka.

Pretežni del vizije razvoja Slovenije, ki jo vsebuje Koalicijska pogodba, bo financiralo slovensko gospodarstvo – pod pogojem, da bo za njegovo delovanje ustvarjeno ustrezno poslovno okolje.

Ustrezno poslovno okolje, ki omogoča dobro poslovanje MSP-jev med drugim pomeni tudi stabilno davčno zakonodajo, ki omogoča vsaj srednjeročno poslovno predvidevanje prihodnjih denarnih tokov, ti pa so pogoj za preživetje podjetij in izvedbo kakršnihkoli razvojnih projektov. Če poslovno okolje ni v zadostni meri predvidljivo, podjetja težje investirajo v razvoj, zapirajo se v obstoječe okvire poslovanja, manj zaposlujejo. V takšnem negotovem poslovnem okolju tujih vlagateljev skorajda ni.

Mag. Vida Kožar direktorica PTZ

Zato od nove Vlade pričakujemo, da bo v prvi vrsti poslovnim subjektom zagotovila stabilno poslovno okolje, kar pomeni ustrezno davčno zakonodajo (ki se ne spreminja enkrat ali celo večkrat letno), ustrezne predpise o pogojih delovanja MSP-jev (razumne okoljske, tehnične, prostorske, izobrazbene in druge pogoje, če so predpisani v posamezni dejavnosti…), povratna in nepovratna finančna sredstva, pa tudi promocijo slovenskega malega gospodarstva doma in v tujini.

Mnenje na določena programska izhodišča v Koalicijski pogodbi podajamo le zato, ker želimo novi Vladi predstaviti tudi pogled MSP-jev na posamezne zaveze v Koalicijski pogodbi.

Mikro, mala in srednja podjetja opozarjamo vlado na pomemben prispevek k slovenskemu gospodarstvu, tako v deležu BDP kot zagotavljanju socialne varnosti za 70% vseh zaposlenih v gospodarstvu. Zato od nove Vlade upravičeno pričakujemo poseben posluh za mikro, mala in srednja podjetja in znotraj pristojnega ministrstva osebo ali organ za tvorno sodelovanje z MSP.

PTZ je pripravila poseben Memorandum MSP JUNIJ 2022, ki ga je že posredovala novi Vladi Republike Slovenije.