Novo leto je čas za nove začetke, čas, da naredimo korak naprej k uresničitvi svojih želja in sanj. Za to pa včasih potrebujemo pomoč. Še posebej, če so želje in sanje vezane na večji finančni vložek. Naj gre za nakup novega avtomobila, zamenjavo pohištva, plačilo dolgo želenega potovanja, financiranje študija ali nakup lastne nepremičnine. Čeprav je sanjati lahko, je sanje včasih težje uresničiti. Kljub temu pa ne gre vreči puške v koruzo – prvi korak v navedenih primerih je ciljno usmerjen finančni načrt.

Dober finančni načrt je pol uspeha

Na začetku si zastavite vprašanja:

– Zakaj potrebujem denar?

– Koliko denarja potrebujem?

– Je najem kredita smiseln?

– Kako dolgo dobo odplačevanja kredita si lahko privoščim?

Odgovori vam bodo pomagali okvirno oceniti vaše finančne zmožnosti in se pripraviti na pogovor z bančnim strokovnjakom, s katerim se boste dogovorili o svojem finančnem načrtu, najemu kredita ter smotrni stopnji zadolžitve. V splošnem velja, da smo razumno zadolženi takrat, ko kljub dolgu, ki ga odplačujemo, redno plačujemo tudi vse ostale mesečne obveznosti in pri tem ne poslabšamo svojega življenjskega sloga.

V splošnem velja, da smo razumno zadolženi takrat, ko kljub dolgu, ki ga odplačujemo, redno plačujemo tudi vse ostale mesečne obveznosti in pri tem ne poslabšamo svojega življenjskega sloga.

V splošnem velja, da smo razumno zadolženi takrat, ko kljub dolgu, ki ga odplačujemo, redno plačujemo tudi vse ostale mesečne obveznosti in pri tem ne poslabšamo svojega življenjskega sloga.

Ko ocenite vaše finančne zmožnosti, se je dobro posvetiti še razumevanju bančnih pojmov in izrazov: fiksna, spremenljiva in kombinirana obrestna mera, EURIBOR, EOM, anuiteta ipd. Spremenljiva obrestna mera je na primer vezana na kratico EURIBOR, ki je povzeta iz angleščine in pomeni EURO Interbank Offered Rate. Gre za povprečno obrestno mero, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. EURIBOR ni en sam, ampak jih glede na ročnost obstaja več, najbolj znani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Thomson Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-a je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-a se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj. Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz EURIBOR-a in fiksnega pribitka.[1] Fiksna obrestna mera pa pomeni, da se banka s stranko dogovori za obrestno mero, ki ostane nespremenjena celotno obdobje odplačevanja posojila oz. kredita. Krediti s fiksno obrestno mero so praviloma dražji, a se z njimi zavarujemo pred nihanji obrestne mere v prihodnosti. Nekatere banke ponujajo tudi kombinirano obrestno mero. Kot ime pove, gre za kombinacijo spremenljive in fiksne obrestne mere, sama struktura pa je odvisna od ponudbe posamezne banke. Efektivna obrestna mera (EOM) je tista, ki vam bo pomagala oblikovati bolj jasno sliko o skupnem znesku, saj poleg deklarirane obrestne mere upošteva vse neposredne stroške, ki jih bomo imeli z najemom kredita (stroški odobritve, administrativni stroški, stroški vodenja kredita in računa, zavarovanje in stroški odplačevanja kredita). Manjši kot je znesek in krajši kot je čas odplačila kredita, višja je EOM.[2] Anuiteta pomeni znesek obroka, s katerim se odplačuje posojilo ali kredit. Sestavljena je iz dveh delov: glavnice in obresti.

Nasvet: Ne jemljite kredita za nakup stvari, katere življenjska doba je krajša od dobe odplačevanja kredita za njo. Primer takšnega nakupa so na primer počitnice. Trajajo 14 dni, kredit za njih pa odplačujete kar nekaj mesecev.

Hitro in varno do bančnih storitev

Ko se odločite za kredit in ste razmislili o odgovorih na ključna vprašanje, je naslednji korak obisk bančnega svetovalca, ki bo ocenil, do kakšne stopnje zadolženosti ste upravičeni in vam pomagal poiskati razumen način za financiranje vaših ciljev. Veliko informacij je na voljo na spletu in prek mobilnih bančnih storitev je mogoče urediti marsikaj. A včasih je pristen osebni stik le nujen. V mestnih središčih to zagotovo ni težava, saj najdemo bančne poslovalnice skoraj na vsakem vogalu. V bolj odročnih krajih pa je osebni stik z bančnim svetovalcem lahko izziv. Na izbrani termin se moramo odpraviti v najbližjo poslovalnico, ki je lahko oddaljena tudi nekaj deset kilometrov. Za obisk bančnega svetovalca, ki naj ne bi trajal dolgo, tako porabimo veliko časa, da težav, s katerimi se srečujejo posamezniki brez lastnega vozila, niti ne omenjamo.

NLB je v tem duhu uvedla novo rešitev – NLB mobilno poslovalnico Bank&Go, ki bo dvignila raven dostopa do bančnih storitev za prebivalce odročnejših krajev. Moderno opremljena Bank&Go vam priložnost za sklenitev kredita pripelje praktično pred vrata. Takoj, ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, se bo mobilna poslovalnica Bank&Go odpravila na pot in postala redna gostja skoraj 40-ih odročnejših krajev po Sloveniji. Lokalnemu prebivalstvu in mikro podjetjem bodo strokovni bančni svetovalci nudili celovit paket bančnih storitev ter svetovanje, dolgoročno pa si v banki želijo ljudem, ki sicer niso najbolj vešči ali željni digitalnega bančnega poslovanja, približati moderne spletne načine opravljanja bančnih storitev ter jih tako pripraviti na vse bolj digitalno prihodnost. Posamezniki se bodo med drugim v mobilni poslovalnici Bank&Go lahko tudi posvetovali s svetovalci in oddali vloge za kredite.

Moderno opremljena Bank&Go vam priložnost za sklenitev kredita pripelje praktično pred vrata_Foto_ILazar

Moderno opremljena Bank&Go vam priložnost za sklenitev kredita pripelje praktično pred vrata.

Danes imamo na voljo mnogo možnosti, kje in kako lahko opravimo bančne storitve. A še vedno obstajajo želje, ki jih lahko uresničimo le osebno in prav tako je še vedno veliko ljudi, ki bolj cenijo pristni stik z bančnim uslužbencem. Še posebej to velja za nakupe višjih vrednosti, pri katerih si ljudje pogosto pomagamo z najemom kredita in pa starejše ljudi, ki velikokrat čutijo strah pred tehnologijami ter pogovorom z računalnikom.

Ko imate izdelan finančni načrt odplačevanja kredita in ste se že pogovorili z bančnim strokovnjakom, vam do uresničitve vaših sanj ne manjka več veliko. Nasvet: pozanimajte se tudi o dodatnih ugodnostih in se z izbrano banko ne pozabite pogajati za boljše kreditne pogoje.

[1] Vir: https://www.nlb.si/kaj-je-euribor

[2] Vir: https://www.nlb.si/mala-sola-kreditov