Ajurveda je pojem, ki večini od nas ne pove veliko, zato je podatek, da je to najstarejša medicina na svetu, za marsikoga presenetljiv. Ajurveda s svojim holističnim pristopom človeštvo zdravi že celih 5000 let. Izvira iz Indije in je znana kot »Mati vsega zdravljenja«, saj se uspešno spopada z večino bolezni, tudi tistih, ki prevladujejo v našem času. Beseda »ajurveda« je namreč v sanskrtu kombinacija dveh besed: »ayur« in »veda«, kar dobesedno pomeni »znanost o življenju« (»ajur« pomeni življenje in »veda« pomeni znanost).

Vsak si zasluži živeti zdravo življenje; slednje lahko dosežemo z zdravjem telesa in uma. Vendar v današnjem svetu je to, zaradi stresa in prekomerne obremenjenosti z delom, težka naloga. Neravnovesje in pomanjkanje harmonije med telesom in umom pogosto vodi v bolezen. Po ajurvedi je narava bolezni psihosomatska, zato je pred izbiro primerne terapije nujen predhoden pregled in ocena stanja telesa in uma.

Človeško telo vsebuje vse elemente vesolja

Osnovni princip, kateremu ajurveda sledi je, da vesolje sestoji iz pet naravnih elementov: vode, ognja, zraka, zemlje in etra (prostora). Vse te elemente pa vsebuje tudi človeško telo. Ti  elementi se v nas oblikujejo v tri biološke energije (doše), ki jih imenujemo vata (združuje zrak in eter), pitta (združuje ogenj in vodo) in kapha (združuje vodo in zemljo). Vata, pitta in kapha so torej tri doše (biološke energije), ki so prisotne v vseh človeških bitjih. Vsak posameznik ima v sebi specifično konstitucijo teh treh energij oz. doš.

Način zdravljenja iste bolezni je pri dveh osebah lahko različen

Posebnost ajurvedskega zdravljenja je v tem, da najprej določi posameznikovo telesno konstitucijo in nato z upoštevanjem le-te sestavi primerno terapijo. Ker ima vsak posameznik sebi lastno telesno konstitucijo, je lahko način zdravljenja iste bolezni pri dveh osebah različen. Čeprav se ajurveda v veliki meri ukvarja prav z zdravljenjem, pa daje poglavitni poudarek na preventivo ter vzdrževanje zdravja in dobrega počutja. Slednje dosežemo z načinom prehranjevanja in življenjskim slogom, ki sta usklajena s posameznikovo specifično konstitucijo.

Rezultat neravnovesja doš oz. elementov je kopičenje strupov

Teorija, ki stoji za ajurvedsko metodo  zdravljenja pravi, da je vzrok bolezni neravnovesje v eni ali v več došah. Neravnovesje lahko povzroči več reči – od nepravilnega prehranjevanja do menjave letnih časov. Tudi stres v službi ali v družini lahko poruši harmonijo naših doš. Rezultat je kopičenje strupov, tako v telesu, kot v umu. Ko so ugotovljeni vzroki bolezni, lahko posameznik ukrepa po navodilih ajurvedskega zdravnika, očisti strupe iz telesa in ponovno vzpostavi ravnovesje. Ko je energija uravnovešena, se okrepi naravna odpornost telesa ter olajša okrevanje po bolezni.